Polisi vi shituo shya Makunga shili mu subcounty ya Bungoma North bakhaba musatsa wi mihika shirini na mbili unyoleshe mukolobo nakhola shifwabi khu mwana


Polisi vi shituo shya Makunga shili mu subcounty ya Bungoma North bakhaba musatsa wi mihika shirini na mbili unyoleshe mukolobo nakhola shifwabi khu mwana wi mihika chinne mu shitonye shya Minyali shili mu location ya Nabingéngé.
Nathibitisha shikhole yishi,likuru li shitonye esho Daniel Mwachi aboli,musatsa oyo anyoleshe nakhola makhubaka mmulimi kwi mikhonye.