Ovisi cia huduma centre vuva wa kuvingwa gwa kavinda vuva wa gututhuka kwa Covid 19


Mautugata nimacokerete thiinie wa Huduma centers ciaothe mirongo itano na igiri guku vururire vuva wa kuvingwa kumanagia nagututhoka kwa murimo wa covid 19 .

Akiria vingo iria arecerete huduma center ya embu Chief Executive officer James Buyekana niagute mautugata maria marevecanagwa nia ruvoge ruru nimacekerete vuva wa kuvingia mawedekithia mara marutwe ni ministry ya ugima wa mwiri magutethia kugitira gutamba kwa murimo uyu.

Buyekana niagute huduma center ciavigire vuva wa gukurwa kwina namba nene yamwigi irekinyia kuguo gucaria mautuganata ivida rimwe na koguo gwikiria ugwatari aruti wira vamwe na mwigi kugwatwa nimurimo wa covid 19.

Niagute mautugata mairia cikoretwe ni woci wa ivande vamwe na birth certivicate na maria mengi vuva wa kuregeruwa kwa mawedethia mandu kuma kaunti iria cia vigetwe.

mwenari wake Peter Itumu uria urugamiririte huduma center ya embu niagute nwa mautugata mairie maria maredekithia mundu kuruta mask riria aramamukiria kumangia nwaginya avurwe mbica.

wauguo niagute mautuga mothe maria mavecanagwa centeri ino nimaceketue nakuria mwingi kuthie wanambere gwikinyia niguo kumamukira.