Omusibayi we sikuka sye bulimi muserikali ye ekaunti ye ebungoma Mathews Makanda kaapile khungaki kumulomwa kwo omurangirisi we lukongo lwa Kimaeti oli lundi wendebe we ekamati ye ebajeti mubunge ye ebungoma Jack Wambulwa mbo serikali iyo yaana kimifuko kye embolela nende kamaindi 402


Omusibayi we sikuka sye bulimi muserikali ye ekaunti ye ebungoma Mathews Makanda kaapile khungaki kumulomwa kwo omurangirisi we lukongo lwa Kimaeti oli lundi wendebe we ekamati ye ebajeti mubunge ye ebungoma Jack Wambulwa mbo serikali iyo yaana kimifuko kye embolela nende kamaindi 402 mala bayilile kamasaba mubajeti ke kamapesa ke khurungira kimifuko 750 .
waziri makanda abola mbo kmulomwa kwa wambulwa kunyala kwatimania khutimaniya abo babenya khwekekha mukaunti ye ebungoma.