Omurumwa we lirambo lia kenya mulirambo lia china sarah serem karebire serikali ya kenya khukhwimikha chisafri che chindege chosi khucha mulirambo elio khubise khulondekhana nende bulwale bwa coronavirus


Omurumwa we lirambo lia kenya mulirambo lia china sarah serem karebire serikali ya kenya khukhwimikha chisafri che chindege chosi khucha mulirambo elio khubise khulondekhana nende bulwale bwa coronavirus bubolekhna khukhonya bandu 130 mulirambo elio.aluno ari badakitari khebakhalabana khuyima lunyasi lunyala lwakhingilila bulwale obwo bubolekhana khuba bubi po.Enyinga ye likoloba omulwale mulalakho khukhwama china  kabele nayilwa mulikangilo lia kenyatta khunyola busilikhi.