Omupeni James Otunguli kenya buyetti


Khuli nende bapeni babafuma lukali khwama mumbo mwe lirambo nalimoJames Otungli Kisoyi owembanga nende wasike wamusungu obola ali bapeni bakali khwama ebuluhya bali ne kimikabwa kimikali nekakhali khwamanana nende khutamba buyeti khwama khuserikali sebanyolanga syosisyosi khwamanana nende kimilimo kyabwe ta eyi naboola mubisee bino omupeni katamba kamakesi anyala kjhwamamo busa ne sindu twaa. otunguli we kimiko 84 khwama musirekere sye khelela mulisasa lye bujumbe lye ebumula abele nekakanana nende omwana makhuwa wefwe jimmy simiyu ne khumubolela kamakali kachichakana ne bupeni
LATEST NEWS