omukhulundu we litembeli lie bakatolika e parish y kimatuni pius lukhale ama khubenya bamenywa bali ne liba lie khusiukhula kimibili kiyabilwe nabola mbo banarechanga limenya liabwe mu butinyu ne sifuno mbo milalakho khumibili nikio banasiukhulanga kili kiamnana ne lifwa lia covid19


omukhulundu we litembeli lie bakatolika e parish y kimatuni pius lukhale ama khubenya bamenywa bali ne liba lie khusiukhula kimibili kiyabilwe nabola mbo banarechanga limenya liabwe mu butinyu ne sifuno mbo milalakho khumibili nikio banasiukhulanga kili kiamnana ne lifwa lia covid19.Fr pius ama khuloma kano khubanamakhuwa nali mumombakhi ke litembeli lie bakatolika lia kimatuni linyolekha mulisasa lie bujumbe lia bumula nali mumulukha kwe khuzindua sikhebo sia babana baraka mukhurumikhila chingila che basilikhi mumakangilo mumbeka chaukhane mu county ya bungoma
LATEST NEWS