Omubunge Wanjala yenya obusirihi ohukaluha huserikali ya kitaifa


Omubunge musub county yebudalangi mu county ya Busia Raphael Wanjala abola mbu serikali eche county chihirirwe nohwemerera omuhono okwobusirihi Mukenya enamba ni bwahabere obulai obusirihi nibukaluha aasi waserikali ekhongo ohubitira muripoti ya BBI.

Wanjala abola mbu abakenya abategemea esibitali echa serikali banyahana muno ohunyola huduma echohusirihwa ohuba esibitali enyingi echa serikali chibulamo amaresi namadaktari abaera.

Wanjala yalomalome kano nari ebudalangi mungolobe.