Omubunge wa Tongareni Eseli simiyu kapila khungaki bukalukhasi mubunge ye Bungoma


Nono liamakhumanyikhana abuwanga mbo bubwimelesi bwe kumukanda kwa Ford K sebuunga kumukhono bukalukhasi bubwakholekhane mubunge ye kanty ye Bungoma bubwakholekhane eyi Florence Fulano natibya sisala sie bakali mubunge yebungoma  .Omukarani we kumukanda kwa Ford k oli lundi omubunge waTongareni Dr David Eseli simiyu abolile mbo kenyikhana managemwnt ye party eyo .Eseli lundi kamakhupila khungaki mbo burobosi obwo bwakalukhan