Omubunge wa Bumula anyola kamaraba kamatundubikha


Omukhale ali engila sebolela okenda tawe, omubunge wa Bumula Moses Mwambu Mabonga kamakhunyola kamaraba kamatundubikha enyuma we kumutoka kwewe khukwa simbi nende esoko ya tiboroa nali khulukendo khucha musirimba sia nairobi.kakhaba kario khulondekhna nendeomubunge wa kimilili didmas barasa owolile musifwo esio abolile mbo omwami mwambu saumiyekho tawe yakhaba emutoka yewe nesasakukhe.
LATEST NEWS