Omonto o 5 onyorekanire na corona Nyamira


Omonto o 5 onyorekanire ne ebinyinyi bia corona ime ye ecounty ya Nyamira oyio ore egati ya abanto bande 379 bararigwe ne ewizara yo obochenu konyorekana ne ebinyinyi ebio korwa ase abanto 7,050 barengetwe na igo goikia omobaro bwa abanto bambokerigwe ebinyinyi ebio aiga kenya koba 10,105.

Egati ya abanto abwo banyorekanire ne ebinyinyi ebio ecounty ya Nairobi nero etangaine na abanto 209 kobwatigwa na kiambu na abanto 49, Busia na abanto 38, migori na abanto 19, mombasa na abanto 16, kajiado na abanto 12, Ausin Gishu na abanto 8, Lamu na abanto 6, chicounty chia machakos na Nakuru gotwara abanto 5 kera eyemo, wajirn Narok na kisumu abanto 2 kera yemo, chingaki chicounty chia Nyamira, Isiolo, kericho, Nyeri, Trans Nzoia chibwate omonto oyomo kera eyemo.

Nonya nabo abanto bande 49 babwenire na koigorerwa korwa nyagitari ase korende omonto onde oyomo akure na goikia abanto 185 bakure gwetera ebinyinyi ebio aiga kenya.