Okorobekana igoro ya okobutoka gwepara- Kisii


Abanto bekenyoro gia kiong’ong’i mokwerero ime ya sameta ekaunti ya kisii mbirero bare kobwatekana na okobutoka gwepara ekorwa nyambunde kogenda itumbe ase ekona ya nyambunde.

bagokwana na egeto eke iga, abanto abwo barenge na oboror obonene nigo batebire buna chigari nigo chigokwama ase ensemo eyuo nagoticha epara na igo gosieka obosombi ase ensemo eyuo.

abanto abwo nigo batebire buna okobutoka gwepara eyuo nigo kwagerire emebasokano komenteka ase nsemo eyuo naboigo bagosinywa goikerania emeremo yabo ya kera rituko anene ase baria bakoria rigesa riabo ase chichiro, abakoira echae ase chitundubari naboigo obokoreri bwa boda boda.

nigo bono basabire eserekali yekaunti ya kisii kobwaterana na omojumbe bwensemo eyuo koenekia buna epara eyuo yaroisigwe erio kobaororoberia obosombi.