Nyamu sya Kithekani Kyulu na Tsavo Makueni


Aimi ala matuite nduani ila ivakanite na mutitu wa nyamu sya kitheka
wa chyulu na ula wa Tsavo kauntini ya Makueni, nimeekia vwia kutwaiisya
maandamano,ethiwa silikali nikuendeea kuselesya ndivi syoo sya mali
ila ila yanangitwe ni nyamu sya kithekani, naa muno muno ta nzou, ila mavinda maingi syithiitwe ivithukiia miunda yoo.

Ekali asu meteta kana, mbesa isu syithiitwe siikuwa ivinda yiasa muno kumavikia, undu ula mekwenda ukunikilwe.

Ends..cap.t