Nyalu eng sigik koker kole maombenoti lagokwak amu notok kotinyegei ak kaitet nemite barak nebo tibik chekokomonokso eng emoni.


Nyalu eng sigik korib lagokwak ak koker kole maombenoti amu atebonotok kotinyegei ak kaitet nemite barak nebo tibik chekokomonokso eng emoni.

Kamwa Dorcas Kedogo ne ine ko commissioner eng commission nebo katuiyet ak kachomietab bik NCIC kole some kora neranik koek chekonyiti ak kokas iit sigik eng kasarta neitigoni icheg eng kasarta nemite gaa asikobit konyor sobet nekararan eng betusiek chebwone.

Ye kangongololi eng Narok murot tai kotechi Kedogo neranik komatkoyan koboisie kandoikab bolotet eng komaswek chekikobaoryonchi chermagosiek eng kwenutab bororiosiek eng emoni.