Nyalu eng ribikab kalyet eng Nandi kobois eng kibakenge ak mengik eng boisionik chetinyegei ak kakimitetab kalyet.


Kakokon kurset afisaek chebo chamaitab Jubilee eng Nandi koitchi ribikab kalyet ak mengik kobois eng kibakenge eng boisionik chetinyegei ak kakimitetab kalyet.

Ye kangongololchin sirikab logoiywek eng Namgoi komwa nebo ngecheret eng chamainotok bo Jubilee eng Nandi Sammy Arap Matata kole yautiet nekobit eng oindok bo wui ole komwok polis ak kobar bik somok eng Ol’Lesos kotinyegei ak tiliandit neyaa eng kwenutab polis ak bikab emet.

Kora kokon kurset Arap Matata koitchi Nurses eng county nebo Nandi chetesetai kongellechin boisiet korire bikab emet ak kowektagei boisiet missing eng nguni yetesetai boriet nebo miondoab Corona.