Nthi ya Kenya yu niyavinguwa ingi mwanya wa ndeke sya kuma nthi sya nza ilikae vaa Kenya


Nthi ya Kenya yu niyavinguwa ingi mwanya wa ndeke sya kuma nthi sya nza ilikae vaa Kenya, naa Ndeke sya Kenya syithiwe siyuluka ingi kuma vaa Kenya kuthi nthi sya nza.

Kiu ni itina wa syalo isu sya ndeke kwithiwa syavingiwe kuma mwaiini wa 3 mwakani uu, itina wa kumbuka kwa uwau wa ikua ya Corona.

O na uu wiovo, Andu ala mekwitikilwa kulika vaa Kenya, ni ma kuma nthi ila iminite kwianisya myamulo ila ikwendeka ya Ukui wa kiseveni, na ingi kwianisya myamulo ila inenganitwe ni muvia wa ukui na wa uima wa ene nthi vaa Kenya, kithitoni kya kuukitana na uwau wa ikua ya Corona.

Kuvikia yu tii, vakuvi kilungu kya 90% kya mikaawa ya Kenya nikiminie kuvinguwa mawia, ta nzia imwe ya kweteela na kumathooesya aeni asu me kuma nthi sya nza.