Nkuyanio cia wendo gutiga umwe akuite, Kirinyaga


Mwekuru umwe neekiritwe mpiini akiirikana gutemanga na kuuraga mwekuru gungi bakiruira ntomurume nteere cia Kairini gishigo mbunge kia Ndia kaunty ya Kirinyaga.

Kamada wa borisi kaunty nini ya Ndia Joseph Mwika augiite muthuganirua ura nwa ukuru bwa mianka 36 araringire na gutembura gungi wa ukuru ta bubu kiongo na chuba nyuma ya bairi babu kuthetera ntomurume thokoni ya Kairini ugoro bwa igoro.

Mwika augiite kinya ntomurume ura ararwagirwa neekiritwe mpini guteetheria kiri uchunkuni na bairi babu ibaingiritwe gituoni kia borisi kia Baricho

Kulingana na akari, eekuru babu batkuire kuthi nyomba wa ntomurume uyu indi batakomana mwanka ugoro bwa igoro.

Mwiri wa mututigi nuthukiitue na kwirwa mortuary ya cibitari nene ya Karatina ugieteera kuruthirwa post morterm.