Ndivi sya ene nyumba Kitui ala maanangiwe kuiseuvwa lelu


Silikali ila nene kwisila muvia wa malelu niyathingililwa yiive nyumba ila syanangiwe ivindani ya kwakwa kwa lelu wa kuma Kitui kui Kibwezi mwakani wa 2018.

Uu nikwianana na mweenekivila wa enenthi ala manangiwe miunda na nyumba kisio kya ikutha Ribson Matuku Singi.

Kwianana na Matuku,nikana itina wa radio ino kumbula mathina ala methitwe mayisilwa ni enenthi aa kumana na kwanangiwa myako yoo ni silikali niyisie osa itambya ya kutethesya enenthi aa ona vala iythitwe iyika unenania namo kwisila kwa nzia ila syikiitwe ni nzama nene ya andu ala nyumba syoo syanangiwe.