Ndithya ya Ngie ni thina munene vaa Kenya na nthi Atui


Ngwatanio ya nthi sya UN, niyaumya ukanio muvyu kana,nthi kauta ila syi itheo wa Yalata ya nthi sya Africa,mwaiini usu twathi wa desemba, nitonya kuvithukiwa ni ndithya ya Ngie yivo nthi ya Kenya.

Kiu ni kuatiania na kiiutani kingi kila kikimie nthi mutui ya Somalia naa kila kivulanite na Mbua.

Kuatiani na ukunikili usu, mbua mbingi ila yiendeeye vaa Kenya, yiikwatiwa kuniiya ngu kunyaiika muno kwa ngie isu, naa ila ikwikwatiwa kuma nthi mutui ya Somalia kuthi Ethiopia na kuvika ngaliko ya yiulu ya nthi ya Kenya mwaini usu twathi.

Dr Evelyne Namikoye,ena utuika wa tusamu tuu tuniini twakutamba kuma kimanyishoni kya University ya Kenyatta muviani wa uimi, naa easya nzeve undu yikalile ni amwe ma maundu ala matonya kutuma ikumbo ya keeli ya ngie isu isyoka.

Nake muandiki munene muviani wa uimi profesa Hamadi Boga easya silikali nene kwisila muvia wa uimi, niyikiite mivango myailu kuukitana na ngie isu syavika vaa Kenya.

Kwi muthyani wa kyumwa kivitu, vala minister wa muvia wa Uimi Peter Munya unatangaasie kana,Silikali nene nivathite kimanza kya silingi billion 3 na million ngili 200 sya kuukitana na ndithya sya Ngie.

Munya anawetie kana,silikali niyiyumbanitye yiulu wa vata usu, itina wa maovisaa mena utuika kutaa silikali kana, kati kati wa mwai wa desemba mwakani uu, nthi ya Kenya nitonya kuvithukiwa ni ieeta mbingi sya Ngie kuma nthi ingi.
LATEST NEWS