Mwiitu kuawa kisasi Kitui ni munduume munyanyae


Mwiitu umwe wina ukuu wa myaka katikati wa 16-18 na ula ni mumanyiwa wa kilasi kya form 4 sukuluni umwe wa sekondali wardini ya Kisasi, Kitui Rural, Kauntini ya kitui, niwatiwa ni thayu wake vau kwa vau utukuni wa kuamukia umunthi, itina wa kutonyangwa mavinda kauta na kavyu ni munyanyae wa munduume ula wina ukuu wa myaka 27, kwa kitumi kila kitanamba kumanyika.

Ona ou wiovo, munduume usu itina wa kutwaaisya kiko kyu, nake niweetonyanga na kavyu okau, indi oovow’a ni enenthi atialitye thayu wa mulungu.

Kwianana na nguusi ya itho ila yaneena na kisese kii ni kana, mututia eendeeye na kwika mutiani wake wa muthya wa kilasi kya form 4 wa KCSE, vala eekomboewe nyumba kwa kavinda ni asyai make sokoni wa Kavasya, nokana ndakavinganiswe ni usi aendeeye na mutiani.

Ona ou wiovo, mwii wa mututia niwooswa ni maovisaa ma volisi kuma Kisasi, na watwawa nyumbani ya kusuvia mii ya akw’u ya sivitalini munene wa silikali wa Kitui, vala nake munduume usu uendeeye na ukwata uiiti sivitalini ousu ukunikili mbeange uendeeye.