Mwii wa munduume kuvetangwa Kanzandani Nyali Mombasa


Maovisa ma uima wa ene nthi kauntini ya Mombasa me vamwe na maovisa ma volisi, utuku wa kuamukia umunthi nimesya kwosa kimba kya munduume umwe wa muika wa kati kati, na ula iyoo kioko uneethiiwe atiitwe ni thayu nyumbani kwake ila wikalaa e weka utuini wa Kanzandani ngaliko sya Nyali kaunti ya Mombasa.

Vau mbeeni ene nthi kisioni kiu meii maneekia vwia kwosa mwii usu na kutwaa kiseseni kya volisi kya Kanzandani itina kukuna lipoti kuma kioko na maovisaa asu kwikusya kwisia mwii usu..

Munene wa Volisi sub county isu ya Nyali Daniel Masaba easya kana,yu maovisa ma volisi maina utonyi wa kwosaa mwii wa mundu ula weethiwa atiitwe ni thayu kwa itumi ila itekueleeka atambite kuthimwa, kumana na wia wa kumyaiika kwa uwau wa corona, na nonginya maovisaa ma uima wa ene nthi makamba kuvika na kwosa ithimo sya kwika ukunikili muwau usu, nikana namo makosa mwii usu nikana mautwae nyumbani ya kusuvia akw’u.

O na uu wiovo, room ila ingi sya plotini isu,nisyakunwa ndawa ya kuwaa tulinyu twa uwau wa ikua ya Corona, oukunikili uendeewe wa kuthuima umo wa kikw’u kyu.

Mwii usu niwatwawa nyumbani ya kusuvia mii ya akw’u sivitalini wa coast general.