Mwechitsi wi university ya Nairobi Ken Ouko akhutsi


Mwechitsi wi university ya Nairobi Ken Ouko akhutsi,ne akhutsiri mu sivitali ya Aga Khan,Nairobi wa ahirwi mukolobo kubere khunyola bushirishi khurulana nu bulwale vwa Covid 19.
Ouko abere nanyola bushirishi mu ward ya ICU.
Nathibitisha makhubaka,mukhongo wi university ya Nairobi Prof.Stephen Kiama athibitishi likhutsa lya Ouko,nabola,university eyo inyoli shikhupo shikali.
Kiama ameti khubola,khutukha isainu,university eyo imali khukoritsa bahinziri banne khu bulwale vwa Covid 19.