Mwana wi mihika kumi na moja atsirira khunyola bushirishi mu sivitali yi county ya Busia khulondekhana nende lwa atuywi nu mutuka Busia


Mwana wi mihika kumi na moja atsirira khunyola bushirishi mu sivitali yi county ya Busia khulondekhana nende lwa atuywi nu mutuka mu shitonye shya Olepito shili himbi ne isokoya Tangakona khu muhanda ku khurula Busia khutsia Mumias.
Macheni kabola,mutuka yoko kuvere nikuhirwa khu speed yi ikulu,ne barebi serikali khura tsibump khu muhanda yoko manye injira yu khuchehitsa maraba ku muhanda.
Bamenyi vi shitonye esho baboli,khu mieri chiranu chibwere,ikulu wa bandu baranu bakhatuywa ne mituka khu muhanda.