Muvia wa uima wa ene nthi, niwaikiithya ene nthi 527 ala manakwatie Dosi ya Mbee ya nzanzo ya uwau wa Corona muvae wa Sputnik 5, kana nimeukwata dosi ya keeli.


Muvia wa uima wa ene nthi, niwaikiithya ene nthi 527 ala manakwatie Dosi ya Mbee ya nzanzo ya uwau wa Corona muvae wa Sputnik 5, kana nimeukwata dosi ya keeli.

Muandiki muungamii muviani wa uima wa ene nthi Dkt Rashid Aman aineena yila wavika mbee wa komitii ila yiungamiiti uima wa ene nthi bungeni nene aelesya kana,Utumii wa nzanzo isu Sputnik 5, unai unaamba kuungamwa vaa Kenya, itina wa kumanyika kana, kambuni ya mundu mweene ila inai inaete ndawa isu vaa Kenya, ninatulile myamulo ila yalanitwe.

Dr. Aman niwongela kuweta kana,yu vai kambuni ya mundu mweene yiitikilwa vaa Kenya kuthoowa nzanzno ya uwau wa Corona kuma nthi sya nza, nginya komitii yi mwanya ila inaseuviwe yinengane mwolooto ula ukuatiiwa.

Ingi Dr. Aman easya dosi 75 sya nzanzo ya Sputnik 5 nisyo inaetiwe vaa Kenya.