Muvia wa kwika mawalyuku ma nzeve yu wiasya kana, isio sya Ilovi, Western, Central na itheo wa nthi ya Kenya, nikuendeeya kuw’a mbua ite mbingi mwaini uu wambee.


Muvia wa kwika mawalyuku ma nzeve yu wiasya kana, isio sya Ilovi, Western, Central na itheo wa nthi ya Kenya, nikuendeeya kuw’a mbua ite mbingi mwaini uu wambee.

Munini wa Director muviani usu Dr. Davis Mwita kwisila Mbuluti ya mauvoo,niwaasya kana, mbua ila yithiitwe yiikusiiwa isioni kivathukanio vaa Kenya, yumanite na wambatu wa uvyuvu nthini wa mokanga ma Pacific na Indian,ula wisiwe nesa ta Lanina.

Ona ingi ovisaa usu niwaikiithya kana, isio mbingi na munomuno North Eastern,nikuendeeya na kwithiwa na munyao, na ivyuvi yingi.
LATEST NEWS