Muundume umwe, 50, na ukwisililwa kwithiwa einywite niwethiwa akunikiwe ni kithangathi leluni, kisioni kya Nthangathini lokeshenini ya Kako nthini wa sub kaonti ya Mbooni east kaonti ya Makueni.


Muundume umwe, 50, na ukwisililwa kwithiwa einywite niwethiwa akunikiwe ni kithangathi leluni, kisioni kya Nthangathini lokeshenini ya Kako nthini wa sub kaonti ya Mbooni east kaonti ya Makueni.

Uvoo ula wavikia Mbuluti ya Mauvoo yu wiasya kana nikwau’wa mbua mbingi utuku kisioni kiu, na mauvoo asu nimaikiithwa ni chifu wa Kako Jonhbosco Kisambo, ayasya kana mwii wa mututia niwooswa na wathi kwiwa nyumbani ya akw’u ya Makueni Referral, na ukunikili niwambiisya.