Mutumia kuvukya kelitu kena myaka 7 Muthesya masinga


Munduume wina myaka 69, niweekiwa mbini nduani ya Kathiani B, ila yi location ya muthesya sub kauntini ya Masinga kaunti ya Masaku, aikonanwa na kiko kya kuvukya kelitu kena myaka 7, kala ukuwetwa ambie kukaeknga na silingi 60 mbee wa kutwaiisya kiko kyu kya kii nyamu.

Yu tii Mwisililwa avingiitwe kiseseni kya Volisi kya Manyatta, vala ukwikwatiwa kuthakwa kotini uni ukunikili wathela.