Muthukumi umwe wa mota sya boda boda ula uthukumaa town ya Emali sub kauntini ya nzaui kauntini ya Makueni naa unaaiye, niwesya kwithiwa e muwae ta uasa wa kilomita 11 kuma town ya Emali,vaya ngaliko sya Kajiado.


Muthukumi umwe wa mota sya boda boda ula uthukumaa town ya Emali sub kauntini ya nzaui kauntini ya Makueni naa unaaiye, niwesya kwithiwa e muwae ta uasa wa kilomita 11 kuma town ya Emali,vaya ngaliko sya Kajiado.

Amwe ma athukumi ma mota ala matwaiiasya wia imwe maineena na mbuluti ya mauvoo maweta kana,makitya munduume usu ena maumiisye manene ma kutonywa na tuvyu vaa ikoti, na mota yake ndinamba kwoneka.

Volisi kuma kaunti ya Makueni na Kajiado yu tii nimatwaiisye ukunikili kumbula uw’o yiulu wa uwaani usu.
LATEST NEWS