Musumbi Uhuru Kenyatta, niwatangaasa umunthi kana munyao ula wi isioni imwe vaa Kenya ni muisyo kwa nthi ya Kenya.


Musumbi Uhuru Kenyatta, niwatangaasa umunthi kana munyao ula wi isioni imwe vaa Kenya ni muisyo kwa nthi ya Kenya.

Kuatiania na kyu, musumbi Uhuru Kenyaatta niwaumisya mwiao kwa muvia wa kinandu, muvia wa muuo na maovisaa ma Silikali nene, mathukumeme muamba kunyaiikisya liu wa Utethyo vamwe na kiw’u kwa andu ala mavinyiiwe muno ni nzaa na munyao.

O na ingi Uhuru niwaumya mwiao kwa maovisaa ma silikali nene, mambiisye walanio wa kuthooea aimi indo syoo kwi tene, mbee wa kuawa ni thano ula wikwo.

Mwiao usu waumwa itina wa musumbi umunthi kwithiwa akomana na atongoi 85 ala maumite isioni ila Numu, vamwe na minister wa muvia wa kinandu Ukur Yatani.