Musaza agimiliywi ku liita mukali lwa yamnigi atulizi umusigo


Musaza murara yakugumirwa nukuviikwa mu vuhambe vwa avasigari vwa Seremi ku magoso aga ukuniga umukaye weve kuturiza umusigo ma umkari zana nakuzira mu gazana.

Duncan Lusava, avorekaa yanigi umukayeve, Linda Monyere, kuzya kuturiza umusiigo kase yavora gwari gwumusaza uundi.

Kamanda wavasigari mu kaunti yinu, Leonard Omolo, yakuvora Lusava nindi umukere ovorekaa yakonyani kuturiza umusigo yiigwo navayarwi uvutunyirizi nivwakatweka.

Kare ku, aviivuri va Linda, uwari nimihiga 29, vakuvora vanyoye isiimu ndi umwaneve vaari mu riiva iridamanu mu sivitari, nitari rwa vaduuki yo nanyora umuviri gwumkanovo niguvisiywi mu rwaro.