Musako wa bara bakuuna mawatho ma kurigiiria gutamba wa corona kuthi mbere


Antu batakunyiira 500 ibeekiritwe mpiini kaunty ya Mombasa wa ntugu ithatu nthiru ikuuna mawatho ma kurwaana na gutamba wa corona aaga nthiguru.

Kagitaani gaku, nkari nkeruki ya 700 na irabu bia kwendia nchobi nkeruki ya 30 ibithukiritue matagaaria ma kiwatho ikuthi kinyume na mawatho mamu.

Ikulingana na kamishna wa kaunty inu Gilbert Kitiyo ura augiite musako uyu ukaathi mbere, akiuria mwingi kuthingatiira bura ministry ya ugima bwa mwiri yuugite.

Nkuruki, Kitiyo naugiite bara bagukirwa mpiini nontu bwa mabitia ma muthemba uyu batirekagua waareo na baine ya borisi indi nwa mwanka bakinyithiirue kotini na gutuirwa.

Nauritie akari kaunty inu kuimenyeera nontu guikirwa mpiini kwaumba kubeekira ugwatini bunene nkuruki bwa kugwatwa i murimo wa Covid-19.