Muruchi Uhuru Kenyatta nunu atangasi mupango ku khubushitsa buchumi khurulana ne minyakhano chichirwi nu bulwale vwa Covid 19


Muruchi Uhuru Kenyatta nunu atangasi mupango ku khubushitsa buchumi khurulana ne minyakhano chichirwi nu bulwale vwa Covid 19 wa aboli,serikali ibishi halubeka tsishirinji tsibilion hamsini na saba tsiu khutinnya mupango yuku.
Khulondekhana nende mupango yuku kwa kenyekhana kubiritswi ne bunge,tsishirinji tsibilion tsinne ne tsimilion tsimia tsinne tsyalarumikha khuranjitsa tsikasi khu babukha,mupango kumanyikhane manye Kazi Mtaani.

Rais Uhuru Kenyatta amesema serikali yake inajizatiti kumkomboa Mkenya kutoka makali ya virusi huku akisema serikali sasa inawapokeza wananchi wasiojiweza jumla ya millioni 250 kila wiki.
Khandi aboli,serikali yeye ikhola kosi ka inyala kkhonya mukenya unyashitswa nu bulwale vwa Covid 19,nameta khubola,shya lisitsa serikali irumishira tsishirinji tsimilion tsimia tsibiri na hamsini shya khwisitsa.