Munyambu IKutha Kitui


Ene nthi ma ndua ya Muthue ila yi location ya Kanziko sub/county ya Ikutha kauntini ya Kitui,nimenda maovisaa ma muvia wa kusuvia nyamu sya kithekani KWS,umatetheesye na kumakuthuiiya munyambu umwe, ula mekwasya meiliwa tawo watia waya mbui kisioni kyu naa watoloka.

Kwianana na ovisa ula ungamie maovisa ma kusuvia nyamu sya kithekani county ya kitui Joseph Kavi nikana kwa oyuyu maovisa make nimelekelya miteo nthini wa kisio kiu indi amenda enenthi methiwe maitavya maovisa aa kundu kula munyambu usu ukwithiwa uyulila nikana uvikie na uvetangwa nthini wa kisio kiu.
LATEST NEWS