Munini wa komishena wa Athiriver Charles Wambungu niwaungamya uthoosya wa syiw’u na syindu ingi kati kati wa lelu munene wa Nairobi – Mombasa kisioni kya Makutano ma Kyumbi


Munini wa komishena wa Athiriver Charles Wambungu niwaungamya uthoosya wa syiw’u na syindu ingi kati kati wa lelu munene wa Nairobi – Mombasa kisioni kya Makutano ma Kyumbi.

Aineena na Mbuluti ya Movoo, Wambugu jiwasya kana oosa itambya yiu kithitoni kya kutetheesya wongeleku wa mbanga sya lelu kisioni kiu, kumana na asu kukongawa ni ngali masembelete lelu kati kati nikana kuthoosya syindu isu syoo kwa andu ma ngali.