Munduume kwikiwa mbini Masinga aikonanwa na kuvukya kelitu kena myaka 13 syumwa 2


Munduume umwe wina ukuu wa myaka 24 kuma ngaliko sya Nyeri, yu tii nuendeeye na kuvingiwa kisese kya Volisi kya Masinga kauntini ya Masaku, vala watungwa kumwa nyeri,itina wa kwikiwa mbini aikonanwa na kwikalania na kelitu kena myaka 13 ta kiveti vandu va ilungu ya syumwa 2.

Ndeto isu ni kuatiania na Komanda wa Volisi ku Masinga Francis Siror.
LATEST NEWS