Mundumuka umwe wina ukuu wa myaka 58, utuku niwatiwa ni thayu vau kwa vau, itina wa kukimwa ni ngali nini kisioni kya Kalulu Kila ki Mtito Andei subkauntini ya Kibwezi kauntini ya Makueni,leluni munene wa kuma Mombasa kuka vaa Ilovi.


Mundumuka umwe wina ukuu wa myaka 58, utuku niwatiwa ni thayu vau kwa vau, itina wa kukimwa ni ngali nini kisioni kya Kalulu Kila ki Mtito Andei subkauntini ya Kibwezi kauntini ya Makueni,leluni munene wa kuma Mombasa kuka vaa Ilovi.

Kommander wa volisi ku Makueni Joseph Ole Napeiyan ayikiithya mbanga isu aweta kana, mundumuka usu ivindani ya mbanga isu, ekilaa lelu usu kisioni kyu kya Kalulu, vala wakimwa ni ngali isu nini, naa ila yiumite ngaliko ya ilovi yiendete ngaliko ya Mombasa.

Mwii wa mundumuka usu niwooswa ni volisi, na waiwa nyumbani ya kusuvia mii ya akw’u sivitalini wa Makindu, vala nayo ngali ila yeeka mbanga isu niyakuswa na yu tii isiiyiitwe kiseseni kya volisi kya Mtito andei, O ukunikili utwaiiw’e.