Mundu umwe niwatiwa ni thayu na angi 2 maumia Kaseve Lleuni wa Kitui kuthi Masaku


Mundu umwe ula ni dereva wa ngali nini, niwatiwa ni thayu vau kwa vau umunthi kuikya, itina wa ngali ila e twaete aumite ngaliko ya Masii sub kuantini ya Mwala kwithiwa yaasya nzia na yathi kulika itwikuni Konani sya Kaseve vakuvi na kisese kya utandithya kya Kaseve leluni munene wa kuma Kitui kuka musyini wa Masaku.

Chief wa wa location ya Muvuti ku Masaku Benjamin Ngomoli easya kana,Andu angi 2 ala maumia na mei ngalini isu, nimasembwa sivitalini munene wa silikali wa Masaku, vala yu tii maendeeye na kuiitwa.

O na uu wiovo, Ngomoli niwakulya mateleva methiwe maitwaa ngali kwa ui munene na kavola mavika konani isu sya Kaseve, nundu easya meiliwa dereva usu ta eisembetye ngali isu muno.

Mwii wa dereva usu niwooswa ni volisi, vala watwawa nyumbani ya kusuvia mii ya akw’u ya sivitali munene wa Masaku ukunikili utwaiiwe.