Mundu umwe kutiwa ni thayu na angi 2 maumia mbangani ila yakonia iloli na mota leluni wa Masaku kuthi Kangundo


Deleva umwe wa mota niwatiwa ni thayu  vau kwa vau na akuwa make Eli masembwa sivitalini munene wa silikali wa Masaku,kumana  na  mbanga ya lelu ila yeethiwa  mwathukoni wa kulika kisioni kya Kameo leluni munene wa kuma Masaku kuthi ngaliko sya kangundo.

Kuatiania  na Mweene kivila wa ngwatanio ya mateleva ma Tumota twa  boda boda musyini wa Masaku na mawithululuko mawo Allan Musembi,mbanga isu yakonia iloli yila yilikite musyini wa Masaku yiumite ngaliko sya kangundo, vala yakongana na Kamota kau.

Musembi niwataa  mateleva methiwe me metho na kuatiia miao ya leluni, ta nzia imwe ya kuolanga mbanga sya muthemba ta usu.