Mundu umwe gukua vuva wa vikiviki iria aratwarithitie kuringa lorry thokori ya Karurumo mwena wa Runyenje


Mutwarithia umwe wa Bodaboda niwakua vau vau vuva wa gucemania na mutino wa varavara vakuvi na cukuru wa St Barnabas Primary thokori ya Karurumo mwena wa Runyenje. Kurerika mutigairi arakuite muthii mathiite mwena wa Karurumo kuma mwena wa Kawanjara riria maringire lorry irakuite makondovia kuma kuma Karurumo itwarite Kitengela na gukua vau vau guku uria urakuitwe agitigwa na ndivangio na kungarithua thivitari ya kimisheni ya Kyeni. Akiaria na mwandiki wetu wa Movoro, ndereva wa lorry ino Benson Mugendi augite vikiviki iyo iratwarithitue na speed ya iguru muno undu utumire mutwarithia kuremwa ni kumirunga akinya konari ya cukuru wa St Barnabas