Mundu muka umwe kuwaa syana syake 2 sya eitu na eyuwaa kwa kwiyikya usini ngaliko sya Nandi.


Itu ya Kyeva utuku niyaniinia musyi umwe ngaliko sya Nandi, itina wa mundu muka umwe wina myaka 29 kwikya syana syake 3 sya eitu usini wa Kipkaren usuite kiw’u nake eeyikya vau nthini atiwa ni thayu vamwe na syana syake 2.

Kuatiania na munini wa chief wa sub location ya Cheptil Viola Kattam, kelitu kamwe kena myaka 7 kati wa isu 3 syikiwe kiw’uni,nikavonokea mbanga isu, kamina kwiyovosya na kathambia kaumila.

Twilitu tu tungi twili tutiiwe ni thayu, kamwe keina myaka 2, na kangi myaka 3.

Mii ya syana isu syeli vamwe na Nyinyia niyesya kumwa usini usu.