Mumanyiwa kutiwa ni thayu Kitui amina kuthauka Muvila


Volisi sub/county ya lower Yatta county ya kitui,yu tii nimatwaiisye ukunikili kumana na kikw’u kya mumanyiwa umwe wa form one wina ukuu wa miaka 15, ula utiiwe ni thayu kavinda kavuthu auma kuthauka muvila kiwanzani kya sukulu wa secondary wa st Luke’s Kiusyani Ngaliko sya Kitui.

Munene wa Volisi sub kauntini ya Lower Yatta ku Kitui Charles Chacha, easya mumanyiwa usu akwatiwe ni nthiuuwa kavinda kavuthu mamina kuthauka Muvila, vala utangaasiwe kana niwatiwa ni thayu, avikwa sivitalini munini wa kiusyani.

Volisi nimoosa mwii wake, vala wi nyumbani ya kusuvia akw’u ya sivitali munene wa Kitui, weteeletwe kwikwa uthinzi umunthi kioko.