Mukomo wa Manurse Mombasa


Uiiti sivitalini kivathukanio sya silikali kauntini ya Mombasa nuendee na kuemela kumana na mukomo wa MaNurse na ula walika muthenyani wa katano umunthi.

 

Kwa oyuyu awau melasimika kumantha uiiti sivitalini sya andu mbene na ila meuweta ta syina ngalama yi yiulu na angi ala mena awau makomete sivitalini isu sya silikali, nimaendeeye na kumavetanga na kumatwaa sivitalini sya andu mbene.

 

Sivitalini wa silikali wa Chaani sub kauntini ya Changamwe ku Mombasa,syana ila siendee na kunewa zanzo na clinic,syeelekelwa sivitalini wa mundu mweeene ula wi kisioni kyu.

 

Kwianana na Peter Maroko ula ni muandiki munene wa MaNurse kauntini isu ya Mombasa, eweta kana maisyoka wiani nginya mavata moo ma maundu na mautiio ma misaala yoo mambe kwianiwa, na ingi vakunikilwe matambya ma kumaseseeya kumana na uwau wa ikua ya corona.