Mukhongo wi shyama shya ODM Raila Odinga arebi bakenya balonde malako ka serikali itangasi ku khulwana bulwale vwa Covid 19.


Mukhongo wi shyama shya ODM Raila Odinga arebi bakenya balonde malako ka serikali itangasi ku khulwana bulwale vwa Covid 19.
Raila khandi achyai yabo benya makhuba khuikalwa mu shibala munu-Lockdown nabola,yukhu khwalachira buchumi bwa Kenya khukalukha inyima.
Nalakaya na bahandichi ba macheni,Raila aunji mukhono mupango kwa serikali ku khupima bandu banyishi khumanya niba balinende bulwale vwa Covid 19,nabola,iyi nayo injira yonyene ya serikali inyala khumanya shichero shiu bulwale mu shibala munu.