Mukholi wa boda boda akhutsiri hawene lwa atuywi ne ilori yu khuchinga makure mu town ya Nairobi


Mukholi wa boda boda akhutsiri hawene lwa atuywi ne ilori yu khuchinga makure mu shitonye shya Hayer khu muhanda ku khurula Busia khutsia Mumias.
Mweneshisiko wa boda boda mu county ya Busia Eric Makokha aboli,musatsa oyo abere mmusafara kwa bakholi ba boda boda babere nibakalukha mu town ya Busia khurula mu shitonye shya Olepito wa babere nibahiri mmbiri ku mulala wabo watuywa ne ilori yali nitsitsa mu subcounty ya Nambale.
Makokha aboli,mmbiri ku mukhutsu kumali khuhirwa mu inzu ya bakhutsu yi sivitali ya Busia.