Mukhaye mulala akhutsi lwa yiisiubi mmuchera kwa nzoia khu daraja ya Makutano ili khu mmpaka kwi county ya Kakamega nende Bungoma.


Mukhaye mulala akhutsi lwa yiisiubi mmuchera kwa nzoia khu daraja ya Makutano ili khu mmpaka kwi county ya Kakamega nende Bungoma.
Daraja iyi nayo mukhaye wundi yiisiuvamu na bana bebe vvaka matukhu mati kabwere.
Khulondekhana nende Henry Khaemba uloli shikhole yishi,mukhaye oyo Vidora Amisi wi mihika makhomi kavaka yiisiubi mmuchera yoko bisee bitii niyakhalakaya na tata wewe musakhuu Amisi Shikuku.
Khulondekhana nende bamenyi,mipango chiu khuhonnya mukhaye uyu chituyi khu lwanda.
Polisi khurula mu shituo shya polisi shya Mbakalo,county ya Bungoma batsirira ne mipango chiu khurulitsa mmbiri yoko mmatsi.