Mukanda kwa Kenya Bureau of Standards kurebi bakenya khuba meso nende bandu bakulitsa tsi-sanitizer tsya bandia.


Mukanda kwa Kenya Bureau of Standards kurebi bakenya khuba meso nende bandu bakulitsa tsi-sanitizer tsya bandia.
Benard Nguyo usinjirri makhuva ku buchungusi mmukanda yoko aboli,khulinende injira ya mundu anyala khumanya niba sanitizer ya mundu arumishira ne ya bandia noho tawe.