Mukanda kulwana asoya kuambakhane butinyu makhuva vu,liihe liu khulwana asoya lichyoma banasiasa.


Mukanda kulwana asoya kuambakhane butinyu makhuva vu,liihe liu khulwana asoya lichyoma banasiasa.
Mukhongo wu mukanda yoko Twalib Mbark aboli,mu liihe yili,shivachyoma khu bandu fulani tawe,nikhali balachimira mundu wosi utsa khunyolekhana na makoso ka asoya,nameta khubola,vwangu yubu,bandu balahirwa mu koti.