Muika kutetheka Kitui kumana na thina wa Kutumia ndawa sya Kumila.


Silikali ya kitui niminite kutetheesya amuika 300 ala maneelikitye mituoni ya utumii wa ndawa sya kumila, vala yu mekwithiwa mayithukumia mawio moo ma kwimanthia.

Muika usu wisomethwa kuseuvwa mavia ma matuku aa ala mesiwe ta cabros matumiite maasini.

Silikali ya Kitui yiasya ivaniiye kutethya aamuika angi ta asu mbee wa 600 mwaka uu utemuthelu.