Mugomo KNH kwambiria


Aajie cibitari ya kinthiguru ya Kenyatta bakalazimika guchwaa utungata cibitari cingi kwambiria imunthi nyuma ya maafisa ba ugima bwa mwiri cibitari inu kwambiria mugomo thaa thiita cia utugu bwa guukira imunthi.

Bubu buumaniitie na kuringa yiiga kwa rwaria gati ka biama bia kutheteera maafisa babu na nkiama ya kurugamiira mishaara ya aruti ngugi ba mwingi amwe na ministry ya uruti ngugi.

Kiri mucemanio ura uraari na akiama ba kiama kia madagitari gia KMPDU, kiama kia nurses takeo KNUN, maafisa ba cibitari inu ya Kenyatta, kiama kia aruti ngugi batari ba ugima bwa mwiri KUDHEIHA na SRC, SRC yuugite nibatiiri kurutha uchunkuni bwaimbia mbere ya kwongeera mishaara aruti ngugi cibitari inu nyuma ya guitithua nkathi kuuma kiwango kia 3C mwanka 7A.

Amwe na kwigua mbunge neakurukiirie kigiina kia bodi ya KNH na ministry ya kigiina kuurua irekerie mbeca inu mwanka wa 2012, ngwataniro inu itauyurua.

Mugomo uyu niringirwa rinene kiri rwong’i rwa ugima bwa mwiri kagiita gaka nthiguru ikurwaana na corona, maafisa ba ugima bwa mwiri cibitari inu bakiuria mwingi gucheria utungata cibitari cingi.