Mubunge wa Westlands Tim Wanyonyi arevi bimiriri beshye balonde malako ka serikali yaraho ku khulwana bulwale vwa Covid 19.


Mubunge wa Westlands Tim Wanyonyi arevi bimiriri beshye balonde malako ka serikali yaraho ku khulwana bulwale vwa Covid 19.
Nalakaya ne imesa yeru ya macheni,Wanyonyi aboli,ne likhuba litamanu khu bimiriri khuenya bakenya balonde malako yaka,nikhali bene shibakalonda tawe.
Wanyonyi khandi arebi serikali khuitsa habulabu khu tsishirinji tsya ihetsa basakhulu,tsimanyikhane manye Cash Transfer,nabola,bandu banyishi shibamanyi bandu baherwa tsishirinji yitsi tawe.