Mubunge wa Navakholo Emmanuel Wangwe achyai bandu biinjiritsa siasa khu mukhungáno kwalangwa na gavana Wycliffe Oparanya


Mubunge wa Navakholo Emmanuel Wangwe achyai bandu biinjiritsa siasa khu mukhungáno kwalangwa na gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya nende waziri wu bugatuzi Eugene Wamalwa.
Mu burume khu imesa yeru ya macheni,Wangwe aboli,babunge shirini na saba batsia mmukhungáno yoko,ne shikwali ne lichomo liu khukoyannya siasa yu mukhongo wi shyama shya ANC Musalia Mudavadi nende babunge bandi tawe.
Wangwe aboli,ne likhuba litamanu khu babunge bakhaiywa khutsia mmukhungáno yoko khuenya khu mukhung’ano yoko ne lichomo liu khuikhabira luyali lwi siasa,nameta khubola,mmukhungáno yoko,shibalakaya khu mwami Musalia tawe.
Khulondekhana nende Wangwe,malala khu makhuba ka balakaya mmukhungáno yoko kali khutinnywa khu iripoti yahenza khu makhuba ki isukali,buumbashi vwa matuvwi ka matsi khu michera chya Nzoia nende Yala,khuranjitswa khu miradi mu tsicounty tsiranu tsi ibuluhya halala nende khuenya baluhya baherwi bisoko mu serikali.
Wangwe arevi Musalia abuli khulonda makhuva ka balala khu bamukata vu,bamuunga mukhono nikhali bahinzira khu himbi na batsiku bebe mu siasa.